Erinevate maa-aluste tehnosüsteemide mõõdistus, mille tulemusena valmib teostusjoonis, mis vastab ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale. Samuti jälgime teostusmõõdistamisel ja joonise koostamisel ka konkreetse trassivaldaja poolt kehtestatud lisanõudeid.

Peamiselt teostame:

  • sadeveekanalisatsiooni- ja drenaažitrasside teostust 
  • vee- ja kanalisatsioonitrasside teostust 
  • elektrikaablite teostust 
  • soojatrasside teostust 
  • gaasitrasside teostust 
  • sidetrasside teostust