Geodeetilised alusplaanid koos maa-aluste tehnovõrkudega ja tehnovõrkude valdajate kooskõlastustega. Alusplaan on vajalik näiteks detailplaneeringute koostamiseks, ehitusprojektide koostamiseks jne. Oma tööd teostame kiirelt ja kvaliteetselt, pidades silmas, et tehtud töö vastaks Majandus- ja taristuministri poolt väljaantud topo- geodeetilistele uuringutele kehtestatud nõuetele, lisaks võtame arvesse ka tellija poolseid lisanõudeid.