Mõõdistus tööd koostatakse peale ehitusobjekti valmimist. Plaanile kantakse kõik ehitustööde käigus rajatud objektid ning esitatakse omavalitsusele. Joonised on vajalikud ehitise kasutusloa saamiseks.