Erinevate ehituste (hooned, maanteed, sõiduteed, kergliiklusteed, kommunikatsioonid) geodeetiline teenindamine (märkimistööd, teostusmõõdistused, teostusjoonised jne). Oleme oma töös hästi paindlikud ja suudame vajadusel väljakutsele kiirelt reageerida.